دکور جدید حامی تک در راه است

img1
img3
img4
img5
img6
img7
img8
img9
blog

بعد از مجاهدت های بسیار مدیریت محترم و سختی کشیدن زیاد بچه ها به خصوص قدیمیا بالاخره روز موعود فرا رسید و دکور عوض شد
البته انقدر گرمه که بعید میدونم کسی از این دکور استفاده ای ببره 🙁